Những mùa hoa bỏ lại

Những mùa hoa bỏ lại
Em để dành cho ai ?
Nắng theo vai sen bước
Cho mắt ai thẫn thờ
Lạc hồn chốn hồng mơ
Đẫm hương thơm nỗi nhớ
Đặc men say cay nồng.
.
Gió ơi, xin đừng vội
Đưa Xuân về nơi đâu
Hoa theo chân lạc dấu
Tỉnh cơn say ta tìm.
Tìm được gì
Giữa chốn trần ai ?
 
–Suwon 26/01/15–
PS:/ Spring Time – Yiruma