Những mùa hoa bỏ lại

Những mùa hoa bỏ lại
Em để dành cho ai ?
Nắng theo vai sen bước
Cho mắt ai thẫn thờ
Lạc hồn chốn hồng mơ
Đẫm hương thơm nỗi nhớ
Đặc men say cay nồng.
.
Gió ơi, xin đừng vội
Đưa Xuân về nơi đâu
Hoa theo chân lạc dấu
Tỉnh cơn say ta tìm.
Tìm được gì
Giữa chốn trần ai ?
 
–Suwon 26/01/15–
PS:/ Spring Time – Yiruma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s