Mùa hát đôi

Tháng Sáu về gió có bớt đong đưa ?
Giấu nỗi nhớ vào tháng Năm ở lại
Mưa hạ ạt ào theo dòng thời gian chạy mãi
Bỏ nhánh hoa xuân khô vụn với nắng chiều.

Tháng Sáu về én có bớt chao nghiêng ?
Mùa hát đôi véo von thanh vẫy gọi
Du bước lang thang, bàn chân người có mỏi
Một thoáng ngây ngô, chợt hỏi: hạ đã về?

— Suwon 31-05-15 —Mùa hát đôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s