Bay

Có một đôi lần

Nhìn đời trôi

ta loay hoay

Nhìn người qua

ta xoay xoay

Nhìn đồng hồ quay

heo may

Bay đi đâu,

đi đâu…

vent

Advertisements