Một mình

thanh xuân như gió,
thoáng chốc vụt bay
thời gian như mây
hững hờ trêu ghẹo
đời như hạt kẹo
hợp rồi lại tan
thu đến đông tàn
xuân sang lại hạ
dòng người hối hả
còn rơi sót lại đâu đó mình ta với ta.

— suwon 17.04.16 —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s