Mưa tháng Năm

Chán chán làm việc chụp vài pic mưa. Sao dạo này lười làm việc thế nhỉ 😦

Tháng năm đến bằng cơn mưa dài dằng dặc
Giấu gã mặt trời ở chốn tít mãi xa xôi
Trốn trong mây, chàng gió nhoẻn môi cười
Đưa hạt nước vẫy đùa cùng nhân gian trần trụi.
Hỏi chăng mưa, nàng rày bao nhiêu tuổi
Sao vẫn vui cười tí tách như thuở đôi mươi ?