Mưa tháng Năm

Chán chán làm việc chụp vài pic mưa. Sao dạo này lười làm việc thế nhỉ 😦

Tháng năm đến bằng cơn mưa dài dằng dặc
Giấu gã mặt trời ở chốn tít mãi xa xôi
Trốn trong mây, chàng gió nhoẻn môi cười
Đưa hạt nước vẫy đùa cùng nhân gian trần trụi.
Hỏi chăng mưa, nàng rày bao nhiêu tuổi
Sao vẫn vui cười tí tách như thuở đôi mươi ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s