Review: Forrest Gump

Forrest Gump
Forrest Gump by Winston Groom
My rating: 4 of 5 stars

Forrest Gump là một “chàng khờ” theo nghĩa của người bình thường. Nhưng anh luôn thành công ở bất cứ một việc nào khi anh tham gia, hơn bất cứ “người bình thường” nào. Điều quan trọng ở đây là anh luôn tập trung vào việc mình cần làm và không bao giờ quan tâm tới việc người khác muốn gì, nghĩ gì. Anh có những chuẩn mực của mình và luôn trung thực với cảm nhận của mình, lẫn chân thật với người khác. Anh giữ mình trong sáng giữa một rừng những lọc lừa hỉ nộ ái ố bên ngoài, cộng với thể chất tốt và một ít may mắn, nhờ đó anh làm được những điều phi thường.

View all my reviews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s