Review: Kafka on the Shore

Kafka on the Shore
Kafka on the Shore by Haruki Murakami
My rating: 4 of 5 stars

Chủ đề tương tự như “Bắt trẻ đồng xanh” nhưng nội dung mô tả ở một khía cạnh khác, dĩ nhiên là vậy. Tuổi thiếu niên luôn là một gia đoạn thú vị của cuộc đời với bao nhiêu ý nghĩ mâu thuẩn giằng xé. So với Holden, Kafka cũng mâu thuẫn nhưng chín chắn và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cũng nổi loạn nhưng biểu hiện ở một cách khác.
Truyện khá thú vị khi xen lẫn giữa thực và ảo, mơ mộng và thực tại.
Khi lớn lên, cùng với thời gian là trải nghiệm được tích lũy và người ta thường lý trí hơn, và điều này không phải lúc nào cũng hay ho. Sống lại những cảm giác đối chọi và mâu thuãn giữa cái tôi bồng bột và nhận thức thực tại xấu xí luôn là điều cần thiết, để nhắc nhở bản thân hãy dùng tâm mà cảm nhận, nhưCharlie Chaplin đã nói “We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity; more than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.”
Truyện của Haruki luôn là vậy, tình tiết không nhiều nhưng tâm lý cảm xúc nhân vật được mô tả khá phức tạp và nhiều tầng lớp đan xen. Cũng phải thôi.

View all my reviews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s