Review: Wolf Totem

Wolf Totem
Wolf Totem by Jiang Rong
My rating: 5 of 5 stars

Một cuộc sách tuyệt vời về loài sói nói chung và sói thảo nguyên nói riêng. Tác giả bằng chính 11 năm trải nghiệm và 32 năm nghiền ngẫm của mình đúc kết ra một cách nhìn hoàn toàn mới mẻ về nền văn minh Hoa Hạ 5000 năm qua. Thông qua chứng cứ lịch sử, Khương Nhung cho thấy rằng sự cân bằng Sói tính của tộc du mục và Cừu tính của tộc nông canh chính là chìa khóa để quốc gia hưng thịnh. Nhưng trong bản địa khu vực nông canh, điểm yếu của Cừu tính ngày càng bị lộ rõ: đớn hèn, yếu đuối, bảo thủ và phục tùng; trong khi Sói tính -dũng cảm, mạnh mẽ, quyết liệt và bất khuất – ngày càng phai nhạt. Lang đồ đằng – Totem Sói – cần được đánh thức và vực dậy, được đặt đúng vị trí xứng đáng để người dân ngưỡng vọng và noi theo.
Không giống như Trung Quốc, lịch sử 3000 năm cho thấy Việt Nam về cơ bản là một tộc nông canh, bắt nguồn từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc. Nếu giải thích dựa trên thuyết tính cách dân tộc Sói tính – Cừu tính như cuốn sách đưa ra thì Cừu tính hẳn gần như là bản chất của dân tộc Việt. Điều đó giải thích được rất nhiều điều cả về lịch sử, văn hóa và thực trạng hiện tại của dân tộc VN.
Ngoài ra, giả thuyết và dẫn giải của tác giả về nguồn gốc loài Rồng bắt đầu từ Sói cũng khá thú vị và đáng để cân nhắc.

View all my reviews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s