“Lương tâm”

Con người là ging loài xu xa, chúng luôn ghen ghét vi nhng người đt được điu chúng không có và đt ra nhng quy chun phán xét, đ trng pht và đy người ta ra khi xã hi, và chúng rao ging điu đó bng nhng m t đo đc. Chúng lp li nhiu ln và ph biến đến mc đến mt lúc nào đó con người s chi b chính nhng giá tr ca bn thân mình. Lương tâm ư ? lương tâm là gì, có ăn được không ? Đôi khi ta c nghĩ rng lương tâm là ca chính mình, là nơi thiêng liêng và tt đp nht trong bn thân ta. Nhưng ngm li có phi như vy không ?

Mình cho rng lương tâm đến t nhn thc, mà nhn thc ph thuc vào hai yếu t: “thông tin tiếp nhn được t bên ngoài” và “kh năng x lý” chúng. Hiu mt cách đơn gin thô sơ nht thì ta s có mt vòng lp đây, đó là “kh năng x lý” li ph thuc vào nhn thc mc hin ti, th được to ra bi “thông tin tiếp nhn” và “kh năng x lý” trước đó. Nói như vy đ hiu rng, lương tâm và mt lot th kéo theo sau đó là tính cách, là s thích, là hành đng, … ca ta ph thuc rt nhiu vào môi trường bên ngoài, nơi cung cp “thông tin” cho chúng ta x lý. Như vy rõ ràng rng bng cách cung cp thông tin mt cách có đnh hướng, người ta hoàn toàn có th điu khin được tp th, được s đông.

Ôi xã hi, đôi khi mun ph nh vào. Như Robinson chn hoang đo, như Tarzan trong rng thm, đôi khi vy mà li hay.