About me

File_000 (2).jpeg

Một gã trai 9x đời đầu nói nhiều với những người ít nói và ít nói với người nói nhiều; yêu nhiếp ảnh, thích xe đạp, hóng gió, nằm trên cỏ, chơi với bê (bò con á ^_^) và bị cuồng ROCK 😉

——\m/——-

Keep smiling !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s