La vie est comme une bicyclette

La vie est comme une bicyclette

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

– Albert Einstein –

 Lần đầu làm quote, chọn ngay quote của Einstein. Mình có một niềm tin mãnh liệt vào mối liên hệ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tất cả các quy luật của chúng ở một chừng mực nào đó là tương tự nhau. Chả thế mà quote nào của AE cũng đều ngắn gọn mà thâm thúy cả 🙂